Ledig stilling som sjåførar og sommervikarar

BIR Voss Hardanger ser etter miljøengasjerte vikarar til å bistå med samfunnsnødvendige oppdrag. 

Dersom du er arbeidssøkande, deltidsarbeidande, delvis arbeidsfør, på oljeturnus eller øver deg på pensjonisttilvære, og tenker at dette kan være noko for deg, av og til, - ta gjerne kontakt!

Sjåførar må ha førarkort klasse C og godkjent YSK. Du må meistre norsk skriftleg og munnleg.

For våre medarbeidere er serviceinnstilling og evne til godt samarbeid viktige eigenskapar. Opplæring vert gjeve.

Arbeidsstad er Bjørkemoen 60.

Ledige stillingar:

1.Sjåfør klasse C i vikariat.

Me har ledig  ein 100% stilling som sjåfør kl C, vikariat ut 2024 på komprimatorbil. Tilsetting snarast eller etter avtale.

Arbeidstid iht arbeidsplan med gjennomsnittsberekning av arbeidstid. Muligheter for forlenging eller fast tilsetting for den rette.

Du må ha førarkort klasse C og godkjent YSK. Du må meistre norsk skriftleg og munnleg. Du er påliteleg og ein god kollega som tek ansvar. For våre sjåførar er serviceinnstilling og evne til godt samarbeid viktige eigenskapar. 

Lønn iht tariff/Bedriftsavtalen. Pensjons- og forsikringsordningar.

2.Sjåførar klasse C, sommar- og tilkallingsvikarar.

3.Sidemann på komprimatorbil, sommar- og tilkallingsvikarar.

Søknadsfrist: 15.02.2024, men vi intervjuar fortløpande.

Ta kontakt med Transportleiar Arne Saue på 908 83 644 dersom du har spørsmål til stillingane.

Kortfatta søknad med CV og referansar sender du snarast via Finn.no eller på epost til birvh at bir.no. Merk kva stilling du søkjer på.

 

Om arbeidsgiveren

BIR, vestlendingane si eiga miljøbedrift, er eit av Noregs største renovasjonsselskap, eigd av elleve kommunar: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Øygarden og Voss. BIR har hovudkontor sentralt i Bergen.

BIR ønskjer å utvikla avfallsbransjen i ein meir sirkulær og berekraftig retning og utnytta ressursane i avfallet betre. BIR er organisert som eit konsern og har ansvar for avfallet gjennom heile verdikjeda. Me ønskjer medarbeidarar som kjenner seg igjen i BIR sine kjerneverdiar: superpålitelig, miljøpådrivar, imøtekommande og lagspelar.

BIR har medarbeidarar med ulik fagkompetanse, fagkombinasjon, livserfaringar og perspektiv. Alle kvalifiserte kandidatar blir oppmoda til å søkja jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Saman for ei god sak!

Søknadsfrist 15.02.2024

Du søkjer ved å trykke på lenke BIR Voss Hardanger søkjer sjåførar og sommervikarer | FINN.no

 

 

Ryddedugnad

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp bos i takt med at snøen smeltar.
I Noreg deltek tusenvis av eldsjeler i arbeidet mot forsøpling gjennom lokale, regionale og nasjonale ryddedugnadar. I tillegg er det blitt fleire som frivillig har eigne ryddedugnadar. Dette gjer ein saman med familie, kollegaer, naboar eller andre som vil bidra. Det går fint å rydda aleine.

Ynskjer du å plukka bos i naturen gjer du fylgjande:

Opprett ryddedugnad https://ryddenorge.no/registre
Du kan kan hente ut gratis ryddeutstyr (sekkar og hanskar) eller avtale med BIR Voss Hardanger for levering av utstyr.
Organiser transport av avfallet dersom nødvendig.
For meir informasjon ta kontakt med BIR Voss Hardanger på tlf. 56 52 99 00 eller send ein e-post til BIR Voss Hardanger sin kontakperson for ryddeaksjon: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tusen takk til deg som ryddar!

Matavfallsdunk frå brunt til grønt lok

 

 Grone lok matavfallsdunkFramover vil både abonnentar og kundar som treng ny dunk til matavfall få dunk med knallgrønt lok.

Utskrifting av dunkar vil skje over tid, det vil ikkje vera rett å skrota dunkar som i dag har brunt lok når dunkane fortsatt fungerer som dei skal.
Så har du matavfallsdunk med brunt lok som er i orden, skal du framleis bruka denne.
Her syner vår kollega Birthe fram korleis dunken med grønt lok ser ut.
 
 
 
Kvifor tenker du kanskje?
Det har blitt laga ein nasjonal standard for kva symbol og farge som skal brukast for sortering. På denne måten skal det vera det same kvar du bur i landet. Nabolanda våre har òg byrja ta i bruk symbola. Er du t.d på campingferie i Danmark skal du kjenna att symbola, noko som igjen bidreg til rett kjeldesortering.
Dei same symbola finn du òg på emballasje for at det skal bli enkelt å forstå kvar du skal kasta avfallet.
Ei felles merkeordning for avfall i Noreg er etterlengta og eit godt steg i rett retning for å gjera det enklare for forbrukarane å kjeldesortera rett.

IHM og BIR slår seg saman

Frå 01.06.2023 er IHM ein del av BIR AS. IHM blir eit dotterselskap til BIR AS og byter namn til BIR Voss Hardanger. 

BIR AS er eit av Noregs største renovasjonsselskap, og er ansvarleg for avfallshandtering til over 365 200 innbyggjarar i sju eigarkommunar. Selskapet tilbyr òg avfallsløysingar for næringslivet. 

BIR AS er eigd av kommunane Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Øygarden, Samnanger og Vaksdal. Alle eigarkommunane med unntak av Øygarden, har tildelt BIR ansvaret med dei lovpålagde oppgåvene knytt til handtering av avfall frå hushaldningsabonnentane som bur i kommunane. Frå 01.06.2023 er Eidfjord, Ulvik og Voss medeigarar av BIR AS.

Endring i løyve for Bjørkemoen avfallsdeponi

Statsforvaltaren endra BIR Voss Hardanger  sitt løyve til forureinande verksemd. Endra løyve gjeld frå 02.09.2022

BIR Voss Hardanger

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen BIR Voss Hardanger Eidfjord

Eidfjord

Kommunevapen BIR Voss Hardanger Ulvik

Ulvik

Kommunevapen BIR Voss Hardanger NyeVoss2

Voss