Om BIR Voss Hardanger

Om BIR Voss Hardanger

Selskapet BIR Voss Hardanger AS vart danna 1. juni 2023 som eit dotterselskap til BIR AS.

BIR Voss Hardanger er ei vidareføring av tidlegare Indre Hordaland Miljøverk IKS som har si historie tilbake til 1994.

BIR Voss Hardanger arbeidar med innsamling, tilrettelegging av sorteringsløysningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Selskapet driv òg haldningsskapande arbeid for å fremja kjeldesortering og avfallsreduksjon i det daglege.

BIR Voss Hardanger femner om eit område på omlag 4 300 km2 innanfor dei tre kommunane Eidfjord, Ulvik og Voss. Dette er eit område som strekkjer seg frå Hardangerfjorden i sør til Sognefjorden i nord og Hardangervidda med Finse og Hallingskarvet i aust. Med fjordar og høgfjell, veglause samfunn og utfordrande klima, byr dei naturgjevne rammevilkåra på særeigne utfordringar i kvardagen. Selskapet er ansvarleg for innsamling av avfall frå omlag 18 000 innbyggjarar i dei tre kommunane. Totalt vert det samla inn avfall frå rundt 8 000 hushaldningar og 5 700 hytter. 

Me er i dag 35 tilsette. 

Konsernet BIR AS

Konserter BIR AS vart etablert 1. juli 2002, men historia går heilt tilbake til 1881 då Bergen Renovationsvæsen blei etablert som Nordens fyrste kommunale renovasjonsselskap. 

I dag er BIR AS eit av dei største renovasjonsselskapa i landet og ansvarleg for avfallshandtering til over 383 000 innbyggjarar i 10 kommunar.

Konsernet er eigd av kommunane Askøy, Bergen Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Øygarden, Samnanger, Ulvik, Vaksdal og Voss. Alle eigarkommunane, med unntak av Øygarden, har tildelt BIR ansvaret med dei lovpålagde oppgåvene knytt til handtering av avfall frå innbyggjarane i kommunane.

BIR AS tilbyr i tillegg avfallsløysingar, rådgjeving og tenester til industri og næringsliv i regionen.

BIR Voss Hardanger

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook    Instagram

IQNet MSYS001 norsk 300

Kommunevapen BIR Voss Hardanger Eidfjord

Eidfjord

Kommunevapen BIR Voss Hardanger Ulvik

Ulvik

Kommunevapen BIR Voss Hardanger NyeVoss2

Voss